Contacto


Biblioteca - Aula 3.4
Escola Superior de Conservación e Restauración de Bens Culturais de Galicia
Rúa Xeneral Martitegui, sen número - C.P. 36002 - Pontevedra

Teléfono: 886 15 97 35


Coordinador para o curso 2018-2019: Sonia Seco Lanzós sonia.seco@edu.xunta.es

Colaboración: Andrea Fernández Arcos afarcos@edu.xunta.es

Outros correos de contacto:

escola.conservacion.galicia@edu.xunta.es
escrbbcc@gmail.com

Ningún comentario:

Publicar un comentario